Anna Chişová

5. 6. 1944
Nadlak (Rumunsko)
Žáner:
próza
Anna Chişosáv sa narodila 5. júna 1944 v Nadlaku. Po skončení základnej a strednej školy v rodisku absolvovala temešvársku univerzitu (ruština – rumunský jazyk a literatúra). Po získaní kvalifikácie učila v Nadlaku. Je členkou miestneho literárneho spolku. Uverejňuje krátke prózy, fejtóny, recenzie v slovenských periodikách v Rumunsku. Je nositeľkou zlatého pásma Chalupkovho Brezna a Ceny Matice slovenskej (obe za prózu). Knižne vydala zbierku krátkych próz s názvom Samozrejmosti (2012). Čítať ďalej