Anton Bolek

16. 4. 1903
Šumbark (Česko)
—  7. 3. 1985
Prešov
Anton Bolek reálne gymnázium absolvoval v Orlovej (maturoval r. 1922), potom študoval r. 1922 – 23 na Jagelovskej univerzite v Krakove a 1924 – 27 na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Po štúdiách pôsobil r. 1928 – 51 ako stredoškolský prof. striedavo v Košiciach a v Prešove, 1951 – 53 na Pedagogickej fakulte v Košiciach a od 1953 na Filozofickej fakulte Vysokej školy pedagogickej v Prešove. V literárnovednom bádani sa venoval problematike… Čítať ďalej