Bertha Mária Orbánné

25. 11. 1952
Bratislava
V r. 1968 – 71 študovala na maďarskej všeobecnovzdelávacej škole, r. 1971 – 76 maďarčinu a angličtinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V r. 1977 – 79 pracovala ako lektorka v redakcii denníka Új Szó, r. 1979 – 94 odborná redaktorka vo vydavateľstve Madách, r. 1995 – 96 v slobodnom povolaní, r. 1996 – 2000 odborná asistentka Stewart Data Slovakia v Bratislave. Venuje sa prekladateľstvu zo slovenčiny a češtiny do maďarčiny. Preložila poviedku A. Baláža (Pygmalion, 1982), knihu V. Ferka (Čertovo rebro, 1985), eseje I. Kraska (1985), z českých… Čítať ďalej