Celestín Anton Radványi

20. 3. 1911
Levice
—  24. 8. 1978
Trenčín
Pseudonym:
Ercé, Anton E. Lorad, C. Trnavský
Žáner:
dráma, odborná literatúra, próza, publicistika, iné
Študoval na gymnáziách v Spišskej Novej Vsi, Levoči a v Nových  Zámkoch, právo na Právnickej fakulte UK v Bratislave (1936 prerušil), od 1937 študoval novinárstvo vo Varšave. Pôsobil ako učiteľ v Bánove, 1933 redaktor regionálneho týždenníka Slov. juh v Nových Zámkoch, od 1936 Slov. pravdy, 1937 korešpondent Slov. pravdy a Slováka vo Varšave, od 1939 šéf tlačovej služby Hlavného veliteľstva Hlinkovej gardy, výkonný redaktor týždenníka Gardista a zodpovedný redaktor časopisu Moderný román, 1940 – 41 vydavateľ a zodpovedný redaktor týždenníka… Čítať ďalej