Diana Jamborová Lemay
© Elena Melušová

Diana Jamborová Lemay

Krajina:
Francúzsko
Diana Jamborová Lemay je docentkou slovenského jazyka a jazykovedy a vedúcou sekcie slovakistiky na Štátnom inštitúte orientálnych jazykov a kultúr (INALCO) v Paríži. Po ukončení štúdia jazykov (slovenčina, čeština) a počítačového spracovania jazykov sa na trvalo usadila vo Francúzsku a od roku 2005 vyučuje jazyk, preklad a slovenskú lingvistiku. Prostredníctvom kníh a diel (preklady a učebnice) sa snaží zdieľať svoje nadšenie pre slovenský jazyk a literatúru. Čítať ďalej