Emil Kadnár

4. 12. 1921
Zohor
—  17. 1. 2001
Bratislava
Žáner:
literatúra faktu, odborná literatúra, próza, rozhlasová tvorba, scenáristika
R. 1937 – 39 absolvoval družstevnú školu, 1947 ústrednú politickú školu KSS v Bratislave a novinársky kurz v Prahe, 1955 zmaturoval na strednej škole pre pracujúcich, 1955 – 60 študoval  novinárstvo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1940 – 43 vykonal vojenskú prezenčnú službu, 1943 – 45 úradník vojenského oddelenia železničnej sekcie Ministerstva dopravy Slov. republiky, 1945 – 46 pracovník Povereníctva dopravy, 1947… Čítať ďalej