Henrich Pifko

14. 10. 1932
Voderady
Žáner:
literárna veda
Študoval na gymnáziách v Trnave, Senici a v Kremnici, kde 1953 maturoval, 1953 – 58 slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte UK  v Bratislave. R. 1957 – 61 pracoval ako redaktor v Slov. vydavateľstve krásnej literatúry, potom vo vydavateľstve Mladé letá, od 1963 pracovník, od 1973 vedecký pracovník Ústavu slov. literatúry SAV v Bratislave. Problematike literatúry pre mládež sa venoval od čias vysokoškolských štúdií. V Slov. pohľadoch, Zlatom máji, Slov. literatúre a i. časopisoch uverejňoval recenzie a kritiky o dielach detskej literatúry, najmä o… Čítať ďalej