Imrich Kotvan

9. 2. 1910
Trnovec
—  21. 3. 1984
Bratislava
Žáner:
literárna veda, odborná literatúra
R. 1921 – 29 študoval na gymnáziu v Skalici, 1929 – 34 slovenčinu a francúzštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, 1931 – 32 absolvoval študijný pobyt na univerzite v Štrasburgu. R. 1934 – 38 prof. na gymnáziu v Trnave, 1938 – 45 pracovník Ministerstva školstva a národnej osvety, 1945 – 50 Povereníctva školstva, od r. 1950 pracoval v Univ. knižnici v Bratislave, kde viedol oddelenie rkp. a starých tlačí. Sprvu sa venoval kultúrnej a… Čítať ďalej