Ján Makovník

13. 11. 1920
Banská Bystrica-Jakub
—  15. 2. 1980
Predajná
Pseudonym:
Ján Makovník-Tónin
R. 1931 – 32 absolvoval päť tried gymnázia v Banskej Bystrici. Pôsobil ako praktikant na obvodnom notárstve v Banskej Bystrici, r. 1937 – 45, 1950 a 1952 – 60 úradník v Harmaneckých papierňach, 1949 vo vápenke v Jakube, 1951 v Stredoslov. tlačiarňach, 1961 – 66 v Stavoindustrii v Banskej Bystrici, 1966 – 80 bol členom závodnej stráže vo Švermových železiarňach v Podbrezovej. Autor cestopisných a spoločenských románov (Maharadža podsvetia, 1942; Na… Čítať ďalej