Foto www.smizany.sk

Jozef Brandobur

19. 7. 1908
Smižany
—  30. 8. 1976
Bratislava
Jozef Brandobur po absolvovaní gymnázia v Spišskej Novej Vsi študoval r. 1927 – 32 češtinu a francúzštinu na Karlovej univerzite v Prahe. Od 1933 bol suplentom na učiteľskom ústave v Spišskom Podhradí, 1937 – 45 prof. gymnázia v Spišskej Novej Vsi, 1945 – 51 redaktor Čs. rozhlasu v Košiciach, 1951 – 68 redaktor vydavateľstva Slovenský spisovateľ v Bratislave, kde žil na dôchodku. Systematicky sa venoval prekladateľskej činnosti, najmä prekladaniu prózy z poľštiny (E. Orzeszkowa, W. Wernic), z češtiny (J. Drda, V. Řezáč, E. Bass), ale najmä z… Čítať ďalej