Jozef Stanček

22. 10. 1864
Prievidza
—  13. 6. 1947
Bratislava
Pseudonym:
Castor, Ďuro Motúz, Fatranský, Kyják, Mišo Chamajda, Ondrej Hladký, Prievidzský ľudák, Tanitó, Záborský, Zuzka B.
R. 1875 – 81 študoval na piaristickom gymnáziu v Prievidzi, 1881 – 84 na učiteľskom ústave v Kláštore pod Znievom. R. 1884 – 1910 učiteľ na katolíckej ľudovej škole, 1910 – 15 organista, 1915 – 17 zastupujúci učiteľ v Prievidzi, 1917 – 19 okr. sirotský otec na Myjave, 1919 – 25 učiteľ v Topoľčiankach, potom vo vyslužbe v Prievidzi. Od 1885 časopisecky uverejňoval články s osvetovou, národopisnou a pedagogickou problematikou, besednice, humoresky a preklady. Autor knižného debutu Castor rozpráva (1927), knižky noviel Matej kráľ v Bojniciach (1930),… Čítať ďalej