Karol Izakovič

21. 5. 1903
Budapešť (Maďarsko)
—  24. 2. 1998
Bratislava
Pseudonym:
Karol Izakovič-Podolinský, Karol Podolinský
Žáner:
dráma, pre deti a mládež, próza, rozhlasová tvorba
Syn → Ivan Izakovič. R. 1919 – 23 študoval na obchodnej škole v Dolnom Kubíne a na obchodnej akadémii v Martine. R. 1923 – 24 úradník Všeobecného penzijného ústavu v Bratislave, 1924 – 26 absolvoval prezenčnú vojenskú službu v Žiline, 1926 – 45 prokurista a hlavný pokladník Mestskej sporiteľne v Bratislave, 1945 – 48 pokladník Matice slov. v Martine, 1948 – 51 tajomník stanice Čs. rozhlasu v Košiciach, 1951 – 54 hospodár vo vydavateľstve Slov. spisovateľ, 1954 – 63 pracovník Slov. literárneho fondu, od r. 1963 žil na dôchodku v Bratislave. Od r.… Čítať ďalej