Libor Knězek

13. 7. 1929
Frenštát pod Radhoštěm (Česko)
—  13. 4. 2017
Pseudonym:
Zdeněk Kubka
R. 1940 – 48 študoval na gymnáziách vo Frenštáte pod Radhoštěm a vo Valašskom Meziříčí, 1948 – 52 literárnu vedu a estetiku na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. R. 1952 – 55 vedecký ašpirant na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe a v Ústave slov. literatúry SAV v Bratislave, kde 1956 – 58 pôsobil ako vedúci literárneho oddelenia v Slov. múzeu, 1958 – 59 kustód Múzea J. Jesenského, 1959… Čítať ďalej