Ľudovít Okánik

15. 8. 1869
Skalica
—  21. 3. 1944
Bratislava
Žáner:
dráma, próza
Študoval na gymnáziách v Skalici a v Ostrihome, teológiu v Ostrihome a na univerzite v Budapešti (r. 1891 bol vysvätený za kňaza). Od r. 1891 pôsobil ako prebendár arcibiskupa a kapitulný kaplán, do 1896 učiteľ nemčiny na učiteľskom ústave v Ostrihome, po 1899 bol farárom a dekanom v Skalici, 1919 – 20 nitrianskym županom, 1921 kanonikom, 1930 – 39 mestským farárom, 1923 – 29 starostom Bratislavy. Popri pastoračnej a pedagogickej práci sa intenzívne venoval náboženskej publicistike a dramatickej tvorbe. Napísal hry: Vianoce dietok, Príchod Spasiteľa,… Čítať ďalej