Marianna Mináriková

18. 9. 1930
Bratislava
—  30. 12. 2012
Pseudonym:
Prídavková-Mináriková
Manžel → Jozef Minárik. Študovala na gymnáziu (maturovala 1949) a slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. R. 1952 – 55 redaktorka v Slov. vydavateľstve krásnej literatúry, potom pracovníčka Ústavu slov. literatúry SAV, od r. 1973 vedecká pracovníčka Literárnovedného ústavu SAV v Bratislave. Venovala sa štylistike a textológii. V jej literárnovednej práci malo dominantné… Čítať ďalej