Pavol Mazák

17. 12. 1929
Trebejov
—  9. 5. 1995
Bratislava
Žáner:
literárna veda, odborná literatúra
R. 1941 – 44 študoval na gymnáziu v Prešove, 1944 – 50 v Košiciach, 1950 – 55 na Filozofickej fakulte Slov. univerzity, resp. UK v Bratislave. R. 1955 – 58 vedúci kabinetu slov. jazyka a literatúry pri Ústrednom ústave pre ďalšie vzdelávanie učiteľov a školských pracovníkov, 1958 – 62 prof. na Jedenásťročnej strednej škole, 1962 – 72 odborný asistent, potom doc. a prof. dejín slov. literatúry na Filozofickej fakulte UK v… Čítať ďalej