Rudolf Koštial

3. 4. 1913
Stará Turá
—  18. 10. 1991
Bratislava
R. 1927 – 33 študoval na gymnáziu v Novom Meste nad Váhom, 1933 – 37 teológiu na Slov. ev. bohosloveckej fakulte v Bratislave a na teologickej fakulte univerzity v Štrasburgu. R. 1937 odišiel do USA, kde 1937 – 38 pôsobil ako ev. farár medzi americkými Slovákmi v Detroite, po návrate 1938 – 40 farár vo Veľkej, 1940 – 45 v Hrušove, 1945 – 47 v Bratislave a v Mysleniciach, 1947 – 56 v Prahe, 1956 – 69 v Skalici a napokon 1969 – 91 vo Zvolene, zároveň 1966 – 69 myjavský senior, od r. 1969 biskup Západneho dištriktu ev. a. v. cirkvi na Slovensku, 1969 – 87… Čítať ďalej