Samuel Falťan

22. 2. 1920
Hradište
—  15. 12. 1991
Pseudonym:
Fabiansky
R. 1931 – 35 navštevoval meštiansku školu v Lučenci, 1947 – 51 externe študoval na Vysokej škole politickej a sociálnej v Prahe. R. 1942 narukoval na východny front, ako partizán sa zúčastnil bojov v Bielorusku i na Slovensku. Od r. 1945 pôsobil v Bratislave ako redaktor (v časopisoch Partizán, Bojovník), r.1945 – 49 generálny tajomník Zväzu slov. partizánov, 1951 – 55 ústredný tajomník Slov. výboru Zväzu čs.-sovietskeho priateľstva, 1955 – 62 riaditeľ Vydavateľstva politickej literatúry a Osvety, od r. 1962 vedecký pracovník Historického ústavu SAV,… Čítať ďalej