Valentín Benčat

17. 1. 1941
Kozárovce
—  8. 1. 2019
Žáner:
literatúra faktu
Valentín Benčat v r. 1955 - 58 študoval na Jedenásťročnej strednej škole v Zlatých Moravciach, 1962 - 67 slovenčinu a španielčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Ako redaktor a novinár pracoval v r. 1967 - 71 v Čs. rozhlase, 1971 -  73 riaditeľ Čs. rozhlasu v Banskej Bystrici, 1973 - 77 stály spravodajca Čs. rozhlsu v Latinskej Amerike, 1977 - 78 riaditeľ Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene. Od r. 1978 pôsobil v Bratislave: 1978 - 82 redaktor Nového slova, 1982 - 86 v slobodnom povolaní,… Čítať ďalej