Foto zo zbierok ALU SNK

Viliam Ries

29. 5. 1904
Špania Dolina
—  23. 2. 1989
Bratislava
Pseudonym:
Ivan Javor
Žáner:
odborná literatúra, poézia, pre deti a mládež, publicistika
Ivan JAVOR, obč. m. Viliam Ries. Študoval na gymnáziách v Banskej Štiavnici, Nitre a v Trnave, 1924 – 30 na filozofickej a teologickej fakulte univerzity v Innsbrucku, 1938 – 43 externe na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. R. 1930 – 38 r. k. farár v Teplej, 1938 – 42 v Antole, 1942 – 44 spoluredaktor týždenníka Štiavničan a časopisu Náš boj. Po vojne r. 1945 – 55 z politických dôvodov väznený, po prepustení žil v Zlatých Moravciach, 1959 – 62 pôsobil ako učiteľ v Beladiciach, 1962 na gymnáziu v Bratislave, 1963 – 72… Čítať ďalej