Vilma Herchlová

29. 12. 1913
Turček
Pseudonym:
Ľuboslava
Študovala na odbornej škole pre ženské povolania v Martine, r. 1945 na učiteľskom ústave v Košiciach, 1955 – 56 maturovala z knihovníctva na Osvetovej škole v Bratislave. R. 1934 – 49 pôsobila ako učiteľka v Medzeve, Martine, Veľkej Tŕni a v Uľanke, 1949 – 56 sprvu pracovníčka Ústredia bábkarských ochotníckych súborov, po 1956 Knižnice Matice slov., súčasne 1953 – 58 externe redigovala edíciu Bábkové divadlo vo Vydavateľstve Osveta, od 1977 žije na dôchodku v Martine. Autorka didakticky a výchovne zameraných bábkovych hier Ďurko dobráčik… Čítať ďalej