Viola Truchlíková

17. 2. 1921
Leopoldov
—  29. 6. 1973
Bratislava
Pseudonym:
Ivan Letty
Žáner:
pre deti a mládež
Viola TRUCHLÍKOVÁ v r. 1932 – 36 navštevovala Meštiansku školu v Hlohovci, r. 1936 – 38 študovala na odbornej škole pre ženské povolania v Nitre, 1938 – 39 na učiteľskom ústave v Leviciach a 1939 – 41 v Bratislave. Po štúdiách bola redaktorkou časopisu Slovenské elektrárne v Bratislave, r. 1946 prof. na gymnáziu v Hlohovci, potom pôsobila stále v Bratislave, do r. 1961 ako novinárka v slobodnom povolaní, potom redaktorka v Slov. pedagogickom nakladateľstve, od 1962 redaktorka vysielania pre deti a mládež Čs. rozhlasu. Pod vplyvom J. Smreka písala… Čítať ďalej