Vladimír Žabkay

11. 3. 1921
Žilina
—  27. 5. 1990
Bratislava
Vladimír ŽABKAY v r. 1930 – 38 študoval na gymnáziu v Žiline, 1939 zložil doplňovacie maturitné skúšky z latinčiny a filozofie v Martine, 1939 – 44 študoval na Právnickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. R. 1944 – 45 pracoval na Ministerstve zahraničných vecí Slov. republiky v Bratislave, začas ako pridelenec na jeho generálnom konzuláte vo Viedni, 1945 – 49 prvý tajomník vyslanectva ČSR v Sofii, neskôr pracovník národohospodárskej… Čítať ďalej