43. ročník London Book Fair 2014

Tento významný kontraktačný knižný veľtrh sa konal včase od 8. do 10. apríla a zaznamenal aj tento krát veľké množstvo návštevníkov najmä zradov odbornej verejnosti.

Na tohoto ročnom veľtrhu, ktorý sa konal v priestoroch Earls Court, organizátor opäť pripravil pavilón snázvom MARKET FOCUS, tentokrát pod taktovkou Južnej Korey.

Návštevníkov určite oslovila rozmanitosť kórejskej expozície ako aj početné odborné semináre.

V slovenskom národnom stánku bolo narozlohe 10,5 m2 vystavených vyše 200 titulov z produkcie 26 slovenských vydavateľstiev. Vtomto roku sme mali novú konštrukciu stánku velegantnejšom prevední, o čom sa pochvaľne vyjadrovali návštevníci expozície.

Stánok bol vítaným zázemím pre početných zástupcov slovenských vydavateľstiev, prekladateľov a odborných návštevníkov veľtrhu. Navštívil ho aj velvyslanec Slovenska v Londýne pán Miroslav Wlachovský, ktorý vyjadril svoju veľkú podporu našej účasti na tomto významom knižnom podjatí.

Realizovali sme mnohé rokovania so zástupcami britských vydavateľstiev za účelom realizovania možných prekladov pôvodných slovenských knižných diel do anglického jazyka, ako aj sriaditeľmi medzinárodných knižných veĺtrhov a zástupcami LBF.

Na záver veľtrhu sme časť vystavených kníh venovali slovenskému velvyslancovi p. Miroslavovi Wlachovskému.

Prítomnosť na londýnskom veľtrhu je považovaná za jednu z kľúčových vrámci organizovania účasti Slovenska na medzinárodných knižných veľtrhoch. Jedná sa o veľtrh určený výlučne odborným návštevníkom zoblasti knižného trhu a kultúry.

Budúci ročník veĺtrhu sa bude konať vobnovených priestoroch výstaviska Olympia, kde by sme chceli na základe požiadaviek vydvateľov zväčšiť výstavný stánok až na cca 20 m2. Vydavateľstvá Slovart, Ikar, tlačiareň Neografia a tiež Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR sa vyjadrili, že by boli ochotní finančne participovať na realizácií zväčšenej výstavnej plochy a stánku.

Pred stánkom