Ako čítať traktát?

V Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave sa „traktát“ stal symbolom nového medzinárodného projektu Ako čítať traktát?, ktorý získal podporu Vyšehradského fondu. Vedci spoločenskovedných disciplín zo všetkých štyroch krajín regiónu V4 sa budú stretávať na pracovných multidisciplinárnych seminároch a workshopoch, ktoré budú venované málo prebádaným žánrovým problémom kultúry 17. – 18. storočia. Od 9. do 10. februára sa v Domove spisovateľov v Budmericiach uskutočnil prvý seminár Žáner traktátu a modlitby v kultúre 17. – 18. storočia. S traktátovým textom sa stretávajú takmer všetci vedci pri štúdiu historických prameňov svojej disciplíny. Preto sa tento žáner symbolicky dostal aj do názvu projektu. Na seminároch budú mať bádatelia možnosť bližšie sa zoznámiť s „vedeckou kuchyňou“ kolegov z iných odborov, rozšíriť svoj pohľad na problémy z hľadiska iných vedných disciplín, ale i susedných kultúrnych regiónov a získať objektívnejší pohľad na kultúrno-historické fenomény.

Zo seminára vyjde spoločná publikácia Ako čítať traktátový text 17. – 18. storočia.

-tv-