(Doplnené 18. marca 2015)

35. ročník medzinárodného knižného veľtrhu Salon du Livre Paris otvorí svoje brány čitateľom od 20. do 23. marca. Čestný hosť knižného festivalu bude Brazília súčasťou 48 autorov, literárny život v Poľsku budú prezentovať mestá Krakov a Vroclav.

Literárne informačné centrum v národnej expozícií Slovenska, ktorá sa nachádza v priestoroch výstaviska (Porte de Versailles, Pavillon 1, stánok R 51) prezentuje 27 slovenských vydavateľov sprodukciou vyše 300 knižných titulov.

Obálka knihy Bratislava MetropolisOčakávame, že domácich návštevníkov zaujme okrem iného publikácia Bratislava Metropolis, ktorá vznikla pod koncepčným vedením a koordinačným zastrešením dvoch architektonických kancelárií – francúzskeho ateliéru DOMINIQUE PERRAULT ARCHITECTURE a slovenského ateliéru BOGÁR KRÁLIK URBAN. Reflexie jednotlivých autorov knihy prinášajú optiku rôznych vedných odborov zameranú na ten istý pojem a hoci sú písané skôr esejistickým štýlom, sú podložené výskumom. Výsledná vedecká publikácia poskytuje komplexný interdisciplinárny pohľad na fenomén metropolitného územia Bratislavy.

Café Hyène

Úplnou novinkou na veľtrhu bude francúzsky preklad knihy Jany Beňovej Café Hyena (Plán odprevádzania), za ktorú získala Cenu EÚ za literatúru za rok 2012. Knihu vpreklade Diany Jamborovej Lemay vydalo vydavateľstvo Le Ver à Soie pod vedením Virginie Symaniec s podporou Literárneho informačného centra, Komisie SLOLIA.

 

Viac informácií o veľtrhu na: http://www.salondulivreparis.com  

 

 

Program s účasťou LIC na Salon du Livre 2015

 

PIATOK 20. marca 13:30
Na autorskej scéne (C96)

Panelová diskusia: Cena EÚ za literatúru EUPL
Zameraná na podnet diverzity a slobodnej výmeny európskej literatúry
Za účasti Diany Jamborovaej Lemay, prekladateľky Café Hyena (Plán odprevádzania) Jany Beňovej, Cena EÚ za literatúru 2012

 

NEDEĽA 22. marca 16:00
Stánok F80

JANA BEŇOVÁ autogramiáda francúzskeho prekladu jej knihy Café Hyène

 

PONDELOK 23. marca 18:00
Salón INALCO (l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales), 2 rue de Lille - 75007 Paris

Odbor slovenských štúdií INALCO vspolupráci sLiterárnym informačným centrom Bratislava, Slovenským inštitútom v Paríži a vydavateľstvom Le Ver à Soie, vydavateľkou Virginie Symaniec pripravili Literárny večer o románe Jany Beňovej Café Hyena (Plán odprevádzania), Cena EÚ za literatúru 2012, pri príležitosti vydanie jeho francúzskeho prekladu vo vydavateľstve Le Ver à Soie.

Ukážky zrománu prečítajú vo francúzštine Salomé Richez a Michel de Maulne, bude pokračovať beseda s autorkou Janou Beňovou, prekladateľkou Virginie Symaniec, prekladateľkou Dianou Jamborovou Lemay a Paulínou Šperkovou, odborníčkou na literárnu komparatistiku.

 

Programme de la présence slovaque au Salon du livre 2015

 

VENDREDI 20 mars à 13h30
Sur la Scène des Auteurs (C96)

Panel de discussion: Le prix de littérature de l’Union européenne EUPL
Pour stimuler la diversité et la libre circulation de la littérature européenne
avec
Diana Jamborova Lemay, traductrice de Café Hyène
de Jana Beňová, Prix européen de littérature 2012

 

DIMANCHE 22 mars à 16h00
Stand F80

JANA BEŇOVÁ dédicace son livre Café Hyène

 

LUNDI 23 mars à 18h00
Salons de l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales, 2 rue de Lille - 75007 Paris

La Section d’études slovaques de l’INALCO, en partenariat avec le Centre d’Information sur la Littérature - LIC de Bratislava, l’Institut slovaque de Paris et les éditions Le Ver à Soie, Virginie Symaniec éditrice propose une Soirée littéraire autour du roman Café Hyène de Jana Beňová, Prix européen de littérature 2012 à l’occasion de la parution de la traduction française aux éditions Le Ver à Soie.

Un voyage littéraire à travers la lecture des extraits du roman par Salomé Richez et Michel de Maulne sera suivi d’un débat avec Jana Beňová (auteure), Virginie Symaniec (éditrice), Diana Jamborova Lemay (traductrice) et Paulína Šperková (spécialiste de la littérature comparée slovaque et française).