Ceny Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska za rok 2008

 

V stredu 2. decembra 2009 v Pálffyho paláci v Bratislave odovzdali ceny Asociácie organizácii spisovateľov Slovenska za literárnu tvorbu v roku 2008.

Cena Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska

Stanislav Rakús: Excentrická univerzita, KK Bagala

Cena Klubu nezávislých spisovateľov

Mila Haugová: Miznutie anjelov, Slovenský spisovateľ

Cena Slovenského centra PEN

Ján Buzássy: Bystruška, Modrý Peter

Cena Klubu spisovateľov literatúry faktu

Jozef Leikert: Taký bol Ladislav Mňačko, Luna

Cena Obce spisovateľov Slovenska

Peter Macsovszky: Hromozvonár, Kalligram.

Cena Spoločnosti maďarských spisovateľov na Slovensku

József R. Juhász: Szedd szét! (Rozober!), NAP Kiadó

Cena Spolku ukrajinských spisovateľov na Slovensku

Vasil Dacej za knihu poviedok Krisla (Kreslá), Dafons