Denisa Fulmeková: Otec sa bál, že si knihou o ňom poškodím

„Existovali mnohé otázky, ktoré som si v súvislosti s otcovým životom kládla a chcela som na ne dostať konzistentnú odpoveď,“ vysvetľuje spisovateľka Denisa Fulmeková v podcaste Knižná Revue. Napísala knihu rozhovorov so svojím otcom, Jozefom Kotom, pod názvom: Pohyb v uzavretom kruhu.

V podcaste priznáva, že kniha o otcovi sa jej nepísala ľahko. Pýtala sa na jeho bohatú a nevšednú prekladateľskú tvorbu, ale i na obdobie, keď na ministerstve kultúry počas normalizácie zastával funkciu riaditeľa odboru umenia.

„Bolo zložité robiť rozhovor s otcom, vznášala som tam kontroverzné otázky, ale zároveň som ho hlboko milovala. Bolo ťažké mu robiť prokurátora, lebo zároveň vo mne bola aj obhajkyňa.“

Autorka opisuje, aký vzťah mal jej otec s vtedajším ministrom kultúry, Miroslavom Válkom.

„Básne Miroslava Válka milovala aj moja mama,“ prezrádza.

Denisa Fulmeková je presvedčená o tom, že pre rodinu je dôležité zaznamenávať pamäte seniorov a chrániť ich ako najcennejšie dedičstvo. V rozhovore odhalí, čo do knihy nedala a čo ju na otcových odpovediach úprimne prekvapilo. Zmieňuje sa o situáciách, ktoré jej o vzťahoch a o období bývalého režimu povedali viac ako čokoľvek iné.

„S odstupom času otcovi lepšie rozumiem“, konštatuje respondentka. „Asi nemal vo svojej výbave hrdinstvo, alebo chuť postaviť sa na odpor. Čo by som robila ja v jeho koži? Možno by som nebola schopná postaviť sa na odpor a pridať sa k disentu. Moja generácia by sa na životy svojich rodičov mala pozerať aj s takýmto pochopením. Naši rodičia v niečo verili, budovali štát a potom sa ukázalo, že to bolo márne. Asi by sme ich nemali súdiť, veď do života nám vstupujú rôzne aspekty a ja si nemyslím, že by môj otec robil vedomé zlo.“ 

Jozef Kot patril k priekopníkom teórie prekladu a výuky. Svojimi prekladmi z anglickej a americkej literatúry obohatil slovenských čitateľov o diela Williama Shakespeara, Jeroma Davida Salingera, Williama Faulknera, Ernesta Hemingwaya, Jamesa Joycea, a mnohých iných.