Knižky na pódiu

Dobrá literatúra to má čoraz ťažšie. Vydavateľstvá denne chrlia nové populárne bestsellery s krikľavými obálkami a akčnými či sentimentálnymi príbehmi, so zaručenými návodmi na všetko od pestovania rastlín po šťastné manželstvo a získanie bohatstva či spísanie závetu, ktoré umeleckú literatúru v pravom zmysle slova tlačia do kúta. Dávno však neplatí Sedávej panenko v koutě, budeš-li hodná, najdou tě. Aj dobrá literatúra sa musí ,,predvádzať“ a kliesniť si svoje chodníčky k čitateľom. Trebárs aj v kombinácii s hudbou a filmom, akú si zvolili organizátori dvoch októbrových bratislavských literárnych festivalov. Anasoft litera fest sa zameriava na odkrývanie kvalít slovenskej prózy v živom čítaní autorov a na filmové pretlmočenie zahraničných diel, ars litera ponúkne v svojich programoch okrem našich aj svetových básnikov. Oba festivaly sú svojou dramaturgiou viac orientované na mladú a strednú generáciu, na svoje si však prídu aj skôr narodení literárni gurmáni. Literatúra na javisku otvára nové možnosti interpretácie textu samým autorom či iným umelcom. Dokazuje jej živosť a komunikatívnosť, inšpiruje a privádza diváka k siahnutiu po texte a opakovanom vlastnom prežívaní slova. Jednoducho, keď čitateľ nejde za literatúrou do knižnice, musí literatúra vyjsť na pódium a predviesť, že aj na prvý pohľad nenápadné knižky sú obťažkané šťavnatými plodmi rôznych chutí a vôní s tajomstvom ukrytým v kôstke. Práve odkrývanie týchto tajomstiev a ich spájanie nám pred očami vytvorí skutočnú krásu.