Univerzitná knižnica v Bratislave v spolupráci s Kultúrnym inštitútom Maďarskej republiky prezentovali pub likáciu historičky umenia z Budapešti Lilly Szabó Slovakiai magyar könyvművészet 1918 – 1945 (Knižné umenie Maďarov na Slovensku 1918 – 1945). Knihu predstavili kunsthistorička Katarína Bajcurová a László Koncsol. Autorka, ktorá má veľmi blízky vzťah k Bratislave, priblížila výsledky svojho náročného výskumu. Preskúmala vyše 80 percent kníh vydaných maďarskými vydavateľstvami na Slovensku v sledovanom období v Széchényiho knižnici, Petőfiho literárnom múzeu v Maďarsku a na Slovensku v knižnici Fórum v Šamoríne, Univerzitnej knižnici v Bratislave, Slovenskej národnej knižnici v Martine. Do knihy zaradila rozsiahlu výtvarno-teoretickú štúdiu, biografické heslá umelcov v abecednom poradí s chronologicky usporiadanými údajmi o ilustračne či typograficky spracovaných knihách a 500 titulných strán knižných obálok.