V deň 124. výročia narodenia Martina Rázusa sa 18. októbra konala slávnosť položenia základného kameňa pomníka tohto spisovateľa a politika v Bratislave. Slávnostný príhovor mal predseda Spolku M. Rázusa Vladimír Ferenčík a akciu podporila Tatiana Rosová, starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, aj viceprimátorka hlavného mesta SR Petra Nagyová Džerengová. Je sympatické, že práve Petra Nagyová Džerengová, takisto spisovateľka, zaštítila túto akciu, čím ešte zvýraznila kultúrny aspekt podujatia. Ako jedna zo zainteresovaných umožnila, aby na nábreží s menom Martina Rázusa bol v blízkej budúcnosti zrealizovaný architektonický prvok, bod, ktorý bude estetickou pointou daného priestoru pri Dunaji. Každopádne, táto kultúrno-literárna udalosť nás naviedla pozrieť sa, ako je to s krásami Bratislavy i Slovenska v knihách.

Bratislava patrí pre svoje kultúrne pamiatky i  upravené historické centrum k čoraz viac turistami navštevovanému mestu. Zásluhu na tom má aj Brat islavský okrášľovací spolok. Ten vznikol v roku 1868. Jeho prvých päťdesiat rokov fungovania spracoval Martin Győrik (1848 – 1926), dlhoročný člen výboru, v publikácii Bratislavský okráš­ľovací spolok 1868 – 1918 (Marenčin PT, preklad M. Ličková).

Kniha vyšla v  roku 1918  pri príležitosti 50.  výročia vzniku spolku v  maďarskom a nemeckom jazyku – v slovenskom preklade vychádza po prvýkrát. Jeho aktivity boli sústredené v  Starom Meste i  v  jeho okolí: v Auparku (Sad Janka Kráľa) a Horskom parku, no tiež v Mestskom múzeu, ktoré spolok založil. Veľkú pozornosť venoval zeleni, vysádzaniu kríkov, stromov, zakladaniu parkov. Napríklad na námestí Lajosa Kossutha (Hviezdoslavovo námestie) tak vznikol park s nádherným kovaným plotom, chodníkmi, plynovým osvetlením i lavičkami. Neďaleko sochy Sándora Petőfiho dal spolok vybudovať meteorologický pavilónik, v  západnej časti parku postavila továreň Stollwerck studničku na napájanie vtáctva. Csákyho (Komenského) námestie spolok tiež premenil na park. Ten sa nachádzal medzi budovou Mestského divadla (Opera) a  palácom Uhorskej obchodnej a  priemyselnej komory. Okrášľovací spolok sa taktiež rozhodol upraviť a  zmeniť srdce mesta – námestie Františka Jozefa I. (Hlavné námestie) a dať mu reprezentatívnu podobu. Námestie zmenil na park, vysadil záhony ruží a glycínie, dal zreštaurovať Rolandovu sochu a na vežu radnice osadil hodiny. Spolok zmenil tvár i ďalších častí mesta, zaviedol systém smetných košov, umiestnil pamätné tabule na domy, kde sa narodili, pracovali či zomreli známe osobnosti, alebo sa v nich odohrali pre históriu dôležité udalosti. To sú len niektoré zo záslužných aktivít… Niektoré z aktivít pôvodného spolku dodnes ešte vidieť, iné sú už minulosťou, podaktoré sú z  pohľadu dnešnej pamiatkovej starostlivosti pokladané za nesprávne a neodborné. Jeho činnosť pretrvala pravdepodobne do roku 1945, keď zanikol. Nie však definitívne. Bratislavský okrášľovací spolok ako občianske združenie obyvateľov a priateľov Bratislavy bol obnovený roku 2009. Publikáciu okrem množstva historických informácií dopĺňa obrazový materiál a  predhovor historičky Viery Obuchovej a historika Maroša Mačuhu, súčasného výkonného riaditeľa Bratislavského okrášľovacieho spolku. Kniha je prínosným krokom k poznaniu dejín Bratislavy v rokoch 1868 – 1918 s presahom do súčasnosti.

Slávka Drozdová


Výnimočnosť Slovenska spočíva v  tom, že na malom území ponúka bohatú históriu vrátane sakrálnych pamiatok, hradov, zámkov a kaštieľov, ktoré tu zanechali stáročia. Poloha Slovenska v  strede Európy ovplyvnila jeho kultúrne tradície, prelínajú sa tu prvky rozličných kultúr. Dodnes sa udržiavajú ľudové tradície a jedinečne rozmanitý autentický folklór. Aj pestrý vertikálny reliéf krajiny spôsobil vznik rôznych kultúrnych foriem. Máloktorá veľkosťou porovnateľná krajina na svete dokáže návštevníkom ponúknuť takú bohatú kombináciu historických a kultúrnych pamiatok, zachovaných tradícií a  prírodných krás ako Slovensko. Vydavateľstvo Príroda na jesenno-vianočný trh pripravilo farebnú obrazovú publikáciu, v ktorej upozorňuje na prírodné a kultúrne dominanty našej krajiny. Texty sú v slovenčine, angličtine, nemčine a francúzštine.

-r-


Slovensko krížom-krážom, tak sa volá trojdielna knižná edícia vydavateľstva Ikar, ktorú vystihuje slovíčko praktická. Po východnom a strednom Slovensku vychádza posledný sprievodca: tentoraz po západnom Slovensku. V úvode sa čitateľ dozvie informácie o  spôsoboch dopravy, či kde získať turistické mapy, no nájde aj údaje o mestách, zámkoch, termálnych kúpeľoch i  cirkevných pamiatkach… V textoch sú farebne alebo rámčekom odlíšené zaujímavosti o  danom mieste alebo lokalite. Záver každej kapitoly tvoria tipy na ubytovacie a reštauračné zariadenia a kontakty na turistické informačné kancelárie. V knihe nájdete námety na zaujímavé cyklistické či turistické výlety – zemepisnú orientáciu uľahčí prehľadný register. Celá publikácia je plná krásnych fotiek a máp. Vďaka novým knižným sprievodcom môžeme naozaj spoznať všetky krásy Slovenska.

Jana Túry Kopčová