Ladislav Hanus na európskej kultúrnej scéne  

Za veľkej mediálnej pozornosti sa v Ríme od 15.do 16. novembra konal seminár Ladislav Hanus, teológ, filozof a esejista o živote a diele tohto mysliteľa, ktorého 100. výročie narodenia je zaradené do kalendára kultúrnych výročí UNESCO na rok 2007 Súčasťou podujatia, ktoré oficiálne otvoril veľvyslanec SR v Talianskej republike Stanislav Vallo a úvodný odborný príspevok predniesol kardinál Jozef Tomko, bolo predstavenie kníh o živote a pôsobení mysliteľa a publikácia v talianskom preklade s názvom Una figura di spicco nel pensiero cristiano europeo.
Podujatie pripravili Literárne informačné centrum, Veľvyslanectvo SR v Taliansku, Veľvyslanectvo SR pri Svätej stolici, Slovenský inštitút v Ríme, Pontificio Instituto Orientale a Pápežský slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda v Ríme. Viac informácií na www.litcentrum.sk.