Literárne hádanky

Správne odpovede na literárne hádanky z KR č. 18 mali znieť: I. John Steinbeck Na východ od raja II. František Švantner Nevesta hôľ. Ak ste k hádankovým kupónom, ktoré sme od vás dostali, dopísali aj tieto odpovede, zaradili sme vás do žrebovania a Francúzštinu pre samoukov zo Slovenského pedagogického nakladateľstva – ML posielame Anne Šlavkovej do Liptovského Mikuláša a román D. Steelovej Nemožné z vydavateľstva Ikar si prečíta Karol Badlík z Bratislavy.

Igor HOCHEL pre vás vymyslel ďalšie dva rébusy. V rýmovanom štvorverší prvej literárnej hádanky sa ukrýva svetoznáma kniha slávneho žijúceho talianskeho autora. Podľa tohto románu bol nakrútený rovnomenný film v hlavnej úlohe so Seanom Connerym.

V nerýmovanom dvojverší druhej hádanky sa ukrýva názov diela s autobiografickými prvkami s témou SNP od nášho významného spisovateľa, ktorý žil v rokoch 1919 – 1994, časť života v emigrácii v Izraeli.

Vašou úlohou je uhádnuť meno autora (krstné meno i priezvisko) a názov diela. Na vaše odpovede s priloženými kupónmi vydavateľstiev Ikar a Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov čakáme do 11. októbra.

I.

Za múrmi kláštora dejú sa čudné veci,

symboly, záhadné úmrtia hlavu pletú.

Aj medzi knihami človek je ako v klepci.

Ten román tajomný volá sa: Názov kvetu.

II.

je poslom smrti

hoc nosí meno anjela

Úspešným riešiteľom literárnych hádaniek venuje tentoraz vydavateľstvo Ikar zo svojej edície Knižnica svetových bestsellerov román Stephena Kinga Podpaľačka a Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov Ekvádorský zápasník (z roku 1913) Milana Rastislava Štefánika.