Ľubomír Feldek: V otcovej Prahe/Poznámky na pamäti

Od poézie (Poznámky na epos), v ktorej sa Feldek už v roku 1980 premiestnil do Prahy, sa tentoraz vracia do Prahy v próze. Robí tak v komponovanom rozprávaní, kde sa striedajú niektoré už uverejnené texty (Moja žena Oľga a nekonečno a i.), ale i jeho preklady (Guillaume Apollinaire, Vo väzení a i.) s komentárom k textom i k fotografiám.

Feldekova pražská anabáza má svoju bohatú históriu i prehistóriu, a tá Feldeka ako básnika odjakživa zaujímala. Tentoraz ju predkladá čitateľom v pôvabnom napätí fikcie a literatúry faktu. Knižku s bohatou fotografickou výpravou známych fotografov i fotografiami dcéry Anny vydal Slovenský literární klub v ČR a Spolok priateľov slovenského divadla v ČR s podporou Ministerstva kultúry ČR a hlavného mesta Prahy.

A. Bl.