Milčák na Cvetajevovskom medzinárodnom festivale poézie

Už od roku 1982 organizuje Literárno-umelecké múzeum sestier Cvetajevových v meste Alexandrov medzinárodný festival poézie. Pomenovaný je po sestrách, z ktorých staršia - Marína bola jednou z najznámejších ruských poetiek minulého storočia. Po prvý krát vo viac ako 30-ročnej histórii festivalu malo na tomto podujatí zastúpenie Slovensko. Vďaka úzkej spolupráci Múzea sestier Cvetajevových, Slovenského inštitútu v Moskve aLiterárneho informačného centra v Bratislave sa na festivale poézie zúčastnil slovenský básnik Peter Milčák. Jeho tvorbe bol zasvätený piatkový večer (26. júna). Básne s filozofickým podtónom, ako aj rytmicky pôsobivé diela zarecitoval v slovenčine autor a vruštine veľmi sugestívne a presvedčivo riaditeľ Múzea Lev Kivovič Gotgeľf. Na druhý deň, v sobotu (27. júna), zazneli jeho básne taktiež na "Večere súčasnej poézie", na ktorom sa zúčastnila približne 20-ka ruských básnikov. Hostia medzinárodného festivalu poézie sestier Cvetajevových vysoko ocenili skutočnosť, že sa mohli autenticky zoznámiť so súčasnou slovenskou poéziou.

Ján Šmihula

 

  • Milčák na Cvetajevovskom medzinárodnom festivale poézie - 0
  • Milčák na Cvetajevovskom medzinárodnom festivale poézie - 1
  • Milčák na Cvetajevovskom medzinárodnom festivale poézie - 2