Minister kultúry SR Milan Kňažko uviedol v piatok 27. septembra 2002 Alexandra Halvoníka do funkcie nového riaditeľa Literárneho informačného centra. Urobil tak na základe výberového konania z 12. septembra 2002, na ktorom výberová komisia určila A. Halvoníka za prvého v poradí uchádzačov na obsadenie funkcie riaditeľa LIC.
           Alexander Halvoník (nar. 1945 v Novej Bystrici) je absolvent odboru francúzština-slovenčina na FF UK v Bratislave. Pracoval v Ústrednej knižnici SAV, vo vydavateľstve VEDA, v osemdesiatych rokoch pôsobil na MK SR, naposledy (1989-1991) vo funkcii riaditeľa odboru knižnej kultúry a informácii. V 90. rokoch pôsobil ako šéfredaktor dvojtýždenníka Knižná revue, šéfredaktor literárnokritického kvartálnika Literika a od októbra 1997 až doteraz ako riaditeľ Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov.
           Alexander Halvoník je významným literárnym kritikom, ktorý sa už tri desaťročia sústavne zaoberá súčasnou slovenskou literatúrou. Je prekladateľom z francúzštiny (viac ako 20 knižných prekladov).a autorom pôvodnej prózy Svrbenie krvi.
           Na uvedení do funkcie sa zúčastnil aj zástupca Ministerstva kultúry SR - riaditeľ odboru muzických a výtvarných umení Branislav Rezník, ako aj vedúci pracovníci LIC.

 

Anton Baláž, hovorca LIC