O vilách a starom Prešporku

Koncom júla sa v priestoroch bratislavskej Mestskej knižnice uskutočnilo stretnutie s autormi nových publikácií zameraných na históriu a architektúru Bratislavy. Divákom boli predstavené publikácie od Ivana Szabóa (Významné osobnosti Prešporka) a dvojice autorov Tomáša BerkuJána M. Bahna (Vily na Slavíne). Akcia prebiehala formou diskusie s autormi, ktorú moderoval Dado Nagy.

Autori prítomným divákom porozprávali o obsahu svojich kníh a procese ich vzniku. Knižka Ivana Szabóa vznikla ako nápad od vydavateľa a tematicky sa zameriava na osudy významných Prešporčanov a Prešporčaniek, ktorí žili v Bratislave do roku 1800. V diskusii sa vyjadril, že kniha je zmes povestí, mýtov a faktov. Jeho zámerom je spopularizovať históriu starej Bratislavy.

Druhá kniha, ktorá bola predstavená, je bedeker o vilách z bratislavského Slavína. Autorská dvojica už v roku 2013 vydala súhrnné dielo o bratislavských vilách. Mnoho čitateľov sa však sťažovalo, že je kniha príliš objemná a nepraktická na nosenie, keďže mnohí z nich sa sami vybrali (v knihe spomínané) vily obzrieť. Tak sa autori aj s vydavateľom rozhodli, že dielo vydajú nanovo, teraz v prenosnejšej trojdielnej reedícii. Pôvodný materiál bol rozšírený o nové objekty. Prvý diel Vily nad hradom vyšiel v roku 2016 a tento rok sa na trhu objavil druhý diel zameraný na oblasť Slavína.

Autori sa okrem zaujímavostí z knihy podelili aj o to, ako vnímajú architektúru viliek na Slavíne a ako sociálne zmeny zasahujú do architektúry vilovej oblasti. Tiež porozprávali aj niekoľko vtipných anekdot, ktoré zažili počas zbierania materiálu. Napríklad sa im podarilo zdokumentovať Bašternákovu Vilu, ktorej exteriér musel Tomáš Berka fotiť zo žeriavu, keďže nevlastní drona.

Bahne vysvetlil, že zámerom ich knihy je komplexné zmapovanie terénu na kopci. Ich publikácia je bohatá na fotografický materiál a technické pôdorysy.

Autori sa vyjadrili, že pokiaľ všetko pôjde dobre, tretieho dielu by sa čitatelia mohli dočkať na jar budúceho roka. V nej sa zamerajú na vily v Horskom Parku a na Kalvárii. Jej súčasťou by mala byť aj kapitola o zbúraných a prestavaných vilách.