PRAMENE II. Pokračuje vydávanie prameňov k slovenským dejinám

Knižná séria historických prameňov k slovenským dejinám od najstarších čias, ktorú od roku 1997 vydáva Literárne informačné centrum, pokračuje vydaním 5. zväzku tohto monumentálneho diela. Vychádza pod názvom PRVÝ CISÁR NA UHORSKOM TRÓNE a podtitulom Slovensko v čase polstoročnej vlády uhorského, českého, lombardského a nemeckého kráľa a rímskeho cisára Žigmunda Luxemburského, syna Karola IV. Edične tento zväzok pripravil známy historik a skúsený vydavateľ pramenných edícii zo slovenských dejín Pavol Dvořák.
           Publikované pramene sú väčšinou prekladmi z latinských a nemeckých originálov, ale obsahujú aj dokumenty písané tzv. slovakizovanou češtinou a prinášajú dokumentárne verný a zaujímavý obraz obdobia Žigmundovej vlády v Uhorsku. Začínajú listinou z roku 1387, v ktorej uhorské stavy kladú podmienky, za ktorých sú ochotné akceptovať Žigmunda ako uhorského kráľa, zahŕňajú búrlivé obdobie jeho vlády (husitská doba) a končia rečou zomierajúceho Žigmunda k českým vyslancom z roku 1437. K archívnym prameňom je pripojené aj svedectvo kronikárov z tejto doby: Ilustrovaná kronika kostnického koncilu a úryvok z kroniky Jána z Turca.

(bž)

 

O B J E D N Á V K A