5.  augusta privítala Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk zahraničných záujemcov o  slovenský jazyk a kultúru už na 48. ročníku letnej školy organizovanej Filozofickou fakultou UK v Bratislave. Tento ročník sa po jedenástich rokoch koná priamo na pôde fakulty. Aj toto leto sa na ňom stretli nadšenci slovenčiny z 38 krajín sveta, najčastejšie z Nemecka či z našich susedných štátov. Mimoeurópski frekventanti prichádzajú napríklad z  Číny, Južnej Kórey, Egypta, Gruzínska, Japonska alebo z USA. Medzi účastníkmi sú predovšetkým študenti vysokých škôl, ale aj vedeckí a  pedagogickí pracovníci, umelci, úradníci… Najmladší z  nich majú 18  rokov, najstarší 58. Organizátori pripravili atraktívny vzdelávací program, doplnený bohatou ponukou kultúrnych aktivít a  vlastivednou exkurziou po regiónoch Slovenska. Letná škola potrvá do 25. augusta a zúčastniť na jednotlivých podujatiach sa môžu aj záujemcovia zo Slovenska. Program nájdete na stránke http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=6766.