Prezentácia `Anthologie de nouvelles slovaques` v Paríži

Potešujúcu správu nám do Literárneho informačného centra poslal riaditeľ Slovenského inštitútu v Paríži Peter Štilicha: v priestoroch Veľvyslanectva SR vo Francúzsku sa 27. septembra 2001 uskutočnila prezentácia francúzskeho vydania antológie slovenskej poviedky 20. storočia. Ide o rozsiahlu, takmer 400-stranovú antológiu poviedok od 19 slovenských autorov minulého storočia, ktorú pod názvom Anthologie de nouvelles slovaques a s podtitulom Derriére la cloison (Za zástenou) vydalo popredné francúzske vydavateľstvo L´Harmattan.
           "Na prezentačnom večere", píše P. Štilicha", ktorý rozganizoval Slovenský inštitút v Paríži, boli tiež prítomné obe prekladateľky antológie S. Foussereau a M. Lukovičová. Moderátorom večera bol Prof. Dr. Štefan Povchanič, Csc., mimoriadny profesor slovenskej klutúry a literatúry na Inštitúte pre stredoeurópske a východoeurópske štúdie v Paríži. Vo vstupnej časti predstavil prítomným kontext slovenskej prózy 20. storočia a v ďalších častiach prostredníctvom rozhovorov priblížil osobnosti prekladateliek, ktoré sa podieľali na príprave francúzskeho vydania antológie slovenských noviel. Na večere odzneli aj ukážky z próz D. Tatarku, J. Johanidesa a D. Kužela vo francúzskej a slovenskej verzii. Ukážky predniesli A. Mikliková, J. Bittnerová a Y. Tiriak-Perret.
           Na večere sa, podľa informácie riaditeľa SI, zúčastnilo okolo 60 hostí z radov krajanskej komunity, študentov spomenutého inštitútu a francúzskych prekladateľov. Prítomní tiež boli redaktori niektroých francúzskych literárnych časopisov a na večere sa ako hosť zúčastnil aj mexický básnik žijúci v Paríži Carlo Guenes.

(bž)