V krakovskom vydavateľstve Znak vyšlo súborné básnické dielo Czeslawa Milosza Wiersze wszystkie (Všetky verše) na 1 350 stranách. Vo veršoch je zachytená veľká časť 20. storočia. Milosz sa dožil vyše deväťdesiatich rokov (1911 – 2004), teda spĺňa kritériá človeka- epochy. Mladistvý symbolista-dekadent, bojovník proti nacizmu, budovateľ socializmu po vojne, neskôr žiada o azyl vo Francúzsku, naráža na nepochopenie emigrantov, ktoré prelamuje knihou esejí Zotro čená myseľ. Ako jeden z prvých v nej formuluje konkrétne fungovanie orwelowského jazyka totality z románu 1984 v reálnej praxi. Súbor Wiersze wszystkie obsahuje devätnásť básnických zbierok, úctivý úvod, Stuhnutý čas znie titul prvej zbierky, sýtenej mladosťou na Litve. Milovníci poézie môžu použiť ako bibliu.