Rozhovory s Rudolfom Dobiášom v Slovenskom dome v Prahe

V Slovenskom dome v Prahe, ktorý sa stal pred rokom reprezentatívnym priestorom na prezentácie slovenskej kultúry v českej metropole, sa v piatok 25. septembra uskutočnila prezentácie knihy rozhovorov Antona BALÁŽA s Rudolfom DOBIÁŠOM. Viac ako dvestostranový knižný dialóg prozaika a publicistu s bývalým jáchymovským väzňom vyšiel v roku 2014 v Literárnom informačnom centre pod názvom Vyniesť na svetlo dňa príbehy dlhej noci.

Knihu pred početným publikom uviedol historik a neúnavný propagátor slovenskej literatúry v Česku PhDr. Vojtech ČELKO. Predstavil Rudolfa Dobiáša ako autora, ktorý má v súčasnej slovenskej literatúre výnimočné postavenie tak svojím životným osudom, ako aj témami svojich kníh. „Jeho životná cesta bola poznamenaná skrivodlivosťami päťdesiatych rokov. Ako devätnásťročný absolvent trenčianskeho gymnázia, po troch mesiacoch štúdia slovenčiny a ruštiny na Filozofickej fakulte v Bratislave bol zatvorený. Za naivnú karikatúru, zobrazujúcu smažiaceho sa Stalina s Gottwaldom v pekelnom kotle, ktorú rozširovala ilegálna organizácia „Stráž ľudu“, založená bývalými katolíckymi skautmi z Dobiášovej rodnej obce Dobrá, bol vo vykonštruovanom politickom procese odsúdený na osemnásť rokov väzenia. K tejto výške trestu prispela skutočnosť, že ako vysokoškoláka ho označili za „ideológa skautskej skupiny“. Chalan žijúci na dedine, z rodiny kde nemali ani rádio, ani neodoberali žiadne noviny, bol obvinený z vlastizrady. Sám v rozhovore povedal, že ani nechápal, o čo ide, keď ho obhajca pred pojednávaním upozornil, že ako „ideovému vodcovi“ mu hrozí najvyšší trest. Čelko konštatoval, že o svojej koncetráčnickej skúsenosti začal písať knihy až o tridsať rokov. Preto kniha rozhovorov prináša genézu celej Dobiášovej tvorby od básničiek pre deti, cez rozhlasové hry a rozprávky až k jeho knihám o osude jáchymovských väzňov. Pre českých čitateľov knihy osobitne zaujímavo pôsobia zmienky o mnohých českých básnikoch, ktorých dielo poznal v tábore. Medzi inými spomína Vladimíra Holana, ktorého v septembri 1960 vďaka synovi svojho spoluväzňa Emana Zábranu, prekladateľovi a spisovateľovi Janovi Zábranovi, navštívil v jeho byte na pražskej Kampe. Kniha približuje aj mnohých známych či menej známych spoluväzňov a ich osudy.

Anton Baláž na prezentácii hovoril o zrode rozhovorov a Rudolf Dobiáš zarecitoval niektoré zo svojich známych básní venovaných svojej matke a „jáchymovským chlapcom“. Na prezentácii sa zúčastnili aj predstavitelia organizácie Mene tekel, ktorá v Čechách udržiava pamiatku na ľudí, osudy ktorých tragicky poznačil totalitný komunistický režim.