Prestížny internetový literárny portál Words without borders uverejnil špeciálny blok venovaný súčasnej slovenskej ženskej literatúre. Vďaka úsiliu prekladateľky Julie Sherwood sa čitatelia na celom svete môžu zoznámiť s dielom a ukážkami z tvorby Uršuly Kovalyk, Moniky Kompaníkovej, Svetlany Žuchovej a Jaroslavy Blažkovej. Julia Sherwood autorky uviedla fundovaným úvodným článkom.

Blok je dostupný na adrese:
http://wordswithoutborders.org/article/contemporary-womens-writing-in-slovakia