Hodnotové rebríčky, nácvik senzibility, životná potreba estetizovať a kultivovať vlastný svet a svet vôkol nás, kriticky myslieť v neprospech vulgárneho zjednodušenia javov, vzťahov, súvislostí. Základné stavebné kamene týchto cností kladieme oveľa skôr, než si myslíme. S odzbrojujúcou úprimnosťou nás na to upozorňujú deti. Známa sa mi chválila trojročným synom. Chlapca upozornila na drozda v korune stromu, dlho naňho ukazovala a všeličo o ňom rozprávala. Napokon sa vtáka pokúsila “priblížiť” všeobecne vtáčím (ak už nie drozdím) spevom. Chlapec sa vrtel, díval sa vždy inam, nevidel, nevedel, čo od neho mama chce. Naostatok operenca zbadal a rezolútne vyhlásil: “Kúpim”. A vzápätí zopakoval: “Kúpim.” Nie je to nič nové, aj Carl Sandburg má verš: “Oco, ten mesiac, na čo je to reklama?” Mnohí naši malí princovia (a princezné) sa už dávno začali nápadne podobať na nás, veď žijú v tom istom svete. A my? Štatistiky uvádzajú neuveriteľné milióny, ktoré sme my Slováci utratili pri nakupovaní nepotrebných vecí. Ešte neuveriteľnejšie milióny sme vraj minuli v mobilných telefónnych sieťach. Exupéryho Malý princ je so svojím asteroidom niekedy strašne ďaleko...

Marián Hatala