Literárny festival Mesiac autorského čítania 2016 v Košiciach už po
piatykrát pripravila v spolupráci so svojimi zahraničnými partnermi
Knižnica pre mládež mesta Košice. Jeho výnimočnosť nespočíva len
v rozsahu – autorské čítačky prebiehajú každý deň počas celého me-
siaca –, ale najmä v kvalite a množstve zastúpených autorov. Každý
ročník je venovaný inej krajine, jej autorom a literatúre. Zároveň ho
dopĺňa slovanská zložka, reprezentujúca Poľsko, Ukrajinu, Česko
a Slovensko.
 Mesiac autorského čítania 2016 bol venovaný španielskej literatú-
re. Každý večer španielsky autor a už spomínaný slovanský. Bohaté
osobné stretnutia a dotyky cez autorské čítania. Práve tieto – vždy
v jazyku autora – priblížili návštevníkom katalánčinu, baskičtinu či
galícijčinu. Jazykový záber Španielskeho kráľovstva sa tak rozrastal
priamo pred očami slovenského diváka. Spoznávať Španielsko je
výnimočná dobrodružná cesta. Silný literárny odkaz Cervantesa,
tridsaťdeväť rokov trvajúci Frankov režim, dnešné spoločenské
problémy vzťahov a samoty.
 Súčasnú španielsku literatúru reprezentovala na festivale naprí-
klad Carme Riera – za svoju tvorbu dostala veľa ocenení, okrem iných
aj Národnú cenu za španielsku literatúru. Lorenzo Silva popularitu
a uznanie získal svojimi detektívnymi románmi. Harkaitz Cano, po-
važovaný za všestranného autora, píše scenáre ku komiksom a knihy,
v ktorých miesi prózu s poéziou. Alfonso Zapico – vytvoril komiks
špeciálne pre tento festival. Prozaik Jordi Llobregat, pre ktorého práve
knižnica bola autorským fundamentom. Manželský pár Maria Mercè
Cuartiella a Joan Manuel Soldevilla – spoločne vydali román o diele
Julesa Verna. Jedna z najznámejších španielskych spisovateliek sú-
časnosti Pilar Adón. Lluís-Anton Baulenas, zaraďovaný medzi vôbec
najoceňovanejších súčasných katalánskych prozaikov. Vanessa Mont-
fort, dramatička, spisovateľka a novinárka svojím čítaním očarila
košické publikum. Adolfo García Ortega, ktorý zdôraznil, že v jeho
diele je to vždy príbeh lásky, pretože tou najdôležitejšou cestou na
svete je cesta jedného človeka k druhému. Jorge Eduardo Benavides
z peruánskeho mesta Arequipa, žije a tvorí v Madride. David Lloren-
te – jeho posledný román bol zaradený medzi najlepšie romány roku
2014. Rosa Montero, ktorá svojím písaním bojuje proti smrti, pretože
miluje život. Pablo García Casado, jeden z kľúčových španielskych
básnikov strednej generácie. Carlos Be – dramatik a režisér, ktorého
postavy často patria k marginalizovaným skupinám.
 Zo slovanskej časti spomeňme aspoň mená ako Andrej Kurkov
– jeden z najúspešnejších ukrajinských spisovateľov. Hubert Klim-
ko-Dobrzaniecki, poľský spisovateľ, ktorého posledná kniha sa do-
stala do fi nále najprestížnejšej poľskej literárnej súťaže Nike. Alena
Zemančíková – česká redaktorka, dramaturgička, publicistka, vysoko-
školská pedagogička, a spisovateľka, ktorá bola tak trochu aj členkou
undergroundu. Rút Lichnerová, Mária Ferenčuhová, Stanislav Rakús,
Víťo Staviarsky, Peter Getting, Peter Krištúfek, Márius Kopcsay, Peter
Šulej a ďalší za domácu krajinu.