Večer Fragmentu

Večer s názvom Fragmenty z Fragmentu (Tridsať rokov časopisu Fragment a jeho knižnej edície) sa uskutočnil priestoroch divadla Ticho & spol. Zaradil sa medzi tie vzácne podujatia, ktoré akoby trvali len krátky okamih, a pritom svojím obsahom a vďaka atmosfére stretnutia starých priateľov patrí medzi fragmenty najmilšie a v mysli účastníkov pretrváva stále.

Stretnutie moderoval Ján Štrasser, hosťom bol Martin M. Šimečka a najprítomnejším z neprítomných bol vydavateľ, redaktor, textár a básnik Oleg Pastier, ktorý, napriek tomu, že nakoniec zo zdravotných dôvodov nemohol prísť, bol jeho ústredným bodom, východiskom, vysloveným aj nevysloveným úbežníkom všetkých rozprávaní o vzniku a histórii Fragmentu od jeho počiatkov v čase disentu a o vzniku a pokračovaní spolupráce s M. M. Šimečkom, Jiřím Oličom a Ivanom Hoffmanom a mnohými inými.

Vďaka M. M. Šimečkovi sme si pripomenuli predchodcov Fragmentu v priamej línii (Časopis Kontakt, ktorého redakčná rada sa v zložení Oleg Pastier, Igor Kalný, Vladimír Archleb, Ján Budaj, Jiří Olič a Jaroslav Štuller prvý raz stretla v roku 1980 a aj časopisy Fragment a K, ktoré táto skupinka vydávala od roku 1987. Tieto boli zlúčené po porade u M. M. Šimečku v roku 1988, ktorej sa zúčastnili Oleg Pastier, Ivan Hoffman, Hana Ponická, Jirko Olič, Milan Šimečka, Miroslav Kusý, Jozef Jablonický, Dušan Mišún a Marta Frišová vo Fragment K). Okrem toho spomenul knižnú edíciu s množstvom samizdatových titulov (len v rokoch 1981 – 1989 ich bolo vyše 150) a z osobných spomienok nezabudnuteľnú návštevu u Ivana Kadlečíka v Pukanci.

V ďalšej časti večera bola pozornosť venovaná trom autorom, ktorí sú dôležitou súčasťou disidentskej histórie časopisu. Ukážky z diel Vladimíra Archleba (Je to fakt smutný život v tejto krajine), Igora Kalného (Dnes padli jablká ďaleko od stromov) a Tomáša Petřivého (Traja muzikanti pochovávajú pohrebný chorál) elektrizujúco interpretoval (s využitím krátkych predelov na ústnej harmonike) Pavol Plevčík. Záver tvorila pieseň z predstavenia ... a dážď s textom Olega Pastiera a Petra Lipovského v interpretácii charizmatickej Juliany Hamranovej, ktorá bola hudobným hosťom večera, dramaturgom bol Róbert Horňák. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Jana Matejovičová