Zahraničné ocenenie Renáte Deákovej za slovenské preklady

Slovenskej prekladateľke Renáte Deákovej udelili v Maďarsku prestížnu literárnu Cenu Tibora Déryho (Déry-díj) za prekladateľské dielo. Do slovenčiny preložila román P. Závadu Jadvigin vankúšik (preklad ocenený Cenou Jána Hollého roku 2000), prózu A. Talamona Mojim priateľom z predtrianonskej krčmy, romány Harmonia cælestis a Opravené vydanie (preklad ocenený prémiou Ceny Jána Hollého) od svetoznámeho maďarského prozaika P. Esterházyho a priniesla preklady ďalších, aj na medzinárodnej literárnej scéne známych maďarských dramatických a prozaických diel od I. Örkénya, Z. Egressyho, J. Háyho, P. Zilahyho a iných. Prekladateľka Renáta Deáková sa aktívne podieľa aj na vzájomnom sprostredkúvaní súčasnej maďarskej a slovenskej literatúry, je redaktorkou webovej antológie európskej literatúry Babelmatrix (www.babelmatrix.org), zostavovateľkou antológie maďarských poviedok Podsvätie. Hung(a)ry kitchen, bloku maďarskej literatúry v Revue svetovej literatúry (2004/3) a reprezentatívneho bloku slovenskej literatúry v časopise Magyar Lettre Internationale (2006/4).

-r-