Zápisky z tzv. vedeckej turistiky

Vo štvrtok 1. marca v Libresse kníhkupectva SAV v Bratislave slovenský jazykovedec Slavomír Ondrejovič predstavil svoju novú knihu Sedem a pol s podtitulom Zápisky z tzv. vedeckej turistiky. Na obálke čítame: „U nás každý vie o zahraničných cestách vedcov dávno svoje. Genius loci si tieto cesty pomenoval trefným názvom vedecká turistika. Vedci sa tvária, že idú do zahraničia za európskou a svetovou vedou, alebo dokonca, že našu vedu do Európy a sveta vyvážajú. To určite! Všetci predsa dobre vieme, hovorí táto fáma, že v skutočnosti nejde o nič iné, než o obratnejšie či menej obratné kamuflovanie vycestúvania za celkom inými, alebo prinajmenšom aj za inými cieľmi. Táto knižka reportáži, či skôr akýchsi správ z vedeckých podujatí, môže aj podporiť uvedenú povesť. Napriek tomuto rád podstupujem riziko, lebo len tak sa dá ukázať, že optiku vedeckých pracovníkov neohraničuje len predmet ich bádania, či ich vlastná vedecká disciplína a že – navyše - každá pracovná cesta môže byť zároveň aj malým dobrodružstvom.

Knihu, ktorá vyšla vo vydavateľstve Veda a jazykovedec Ondrejovič sa v nej predstavuje ako výborný pozorovateľ a rozprávač, uviedol prekladateľ, cestovateľ a expert na polynézske jazyky Viktor Krupa, k čitateľom ju vypravili krstní rodičia básnik Ján Buzássy a predseda edičnej rady vydavateľstva Veda Ján Bakoš.