Súčasťou spomienkového stretnutia pri príležitosti nedožitých 90. narodenín Ruda Morica 22. marca v Stupave bol okrem výstavy aj seminár venovaný jeho tvorbe. S obsiahlou hodnotiacou esejou vystúpil profesor Ondrej Sliacky, ktorý vyzdvihol aj objavnosť pri hľadaní tém. „Kniha v jeho chápaní mala dieťa ovplyvňovať predkladaním ideálu, výnimočnej hodnoty či činu, a to svojimi špecifickými prostriedkami. Nie možno, zaiste preto sa ako prvý rozhodne literárne spracovať cestu mladého športovca Janka Zacharu k olympijskému zlatu. Z hľadiska námetu, zámeru bol to doslova unikátny počin. Unikátny z rôznych aspektov, ktorý nielenže prekonal čas svojho vzniku, ale dosiaľ je ojedinelý. Odvtedy už bolo niekoľko našich športovcov dekorovaných týmto vrcholným športovým ocenením, skúste si však prejsť dnešným detským beletristickým fondom, či zalistovať si v školských učebniciach, či tam nájdete ich príbehy o nezlomnosti, húževnatosti, odvahe a všetkých tých ostatných morálnych hodnotách, ktoré olympijské zlato podmieňujú a mohli by vyvolať v deťoch túžbu nasledovať ich.“ Odzneli aj osobné spomienky, napríklad Magdy Baloghovej na redigovanie jeho textov: „Nepatril k autorom, čo nedočkavo súria redaktora, ktorý podľa nich nie je dosť zvedavý a či pozorný. Rudo Moric si na názor redaktora počkal, zredigovaný rukopis si doma tiež pomaly poprezeral a dal si vysvetliť každý zásah. Bol to doslova literárno-kritický rozhovor nad rukopisom.“ Rudo Moric zomrel 25. novembra 1985, v deň 35. výročia založenia Mladých liet. Jeho najznámejšia knižka Z poľovníckej kapsy vyšla v celkovom náklade 240 tisíc výtlačkov. Možno aj z nej si budú pred spaním čítať deti v knižniciach počas Noci s Andersenom 1. apríla.