Zuzana Husárová a Michal Habaj v Nemecku

V druhej polovici augusta predstavili svoju poéziu nemeckým čitateľom v troch mestách.

Zaujíma vás, čo sa dialo na jednotlivých prezentáciách v Drážďanoch, Lipsku a Berlíne? Prinášame vám pohľad na turné zamestnaknyne LIC Petry Mikulášovej a poetky Zuzany Husárovej.

 

Pri príležitosti vydania dvojjazyčných zbierok básní Hyper od Zuzany Husárovej a Erwachen / Precitnutie od Michala Habaja v nemeckom vydavateľstve hochroth Leipzig sa LIC v spolupráci s vydavateľstvom, Honorárnym konzulátom SR v Lipsku a Spolkom Slovákov v Sasku podarili zrealizovať ich čítačky v troch nemeckých mestách.

Obe zbierky vyšli v edícií OstroVers, ktorá má vytvoriť akési „poetické ostrovy“ z rozličných kútov krajín bývalého východného bloku. hochroth Leipzig v tejto edícií po prvý raz poskytol priestor aj slovenským básnikom. V Zuzaninej Hyper ide o básne, ktoré zatiaľ po slovensky nevyšli a vznikli predovšetkým počas posledných 2 rokov. U Michala išlo o výber už zväčša po slovensky publikovaných básní, ale aj niekoľkých, ktoré v tejto dvojjazyčnej podobe uzreli svetlo sveta poprvé.

Vo štvrtok, 19.08.21, sa v Drážďanoch uskutočnila prvá čítačka v modernej Zentralbibliotek, ktorá sa nachádza v srdci historického centra mesta a je súčasťou tzv. Paláca umenia (Kulturpalast). Po krátkom privítaní Sylvie Meißner, zodpovednej za viacjazyčnú a inkluzívnu sekciu v knižnici, som ako moderátorka podujatia v krátkosti predstavila autorov a prácu zahraničného oddelenia LIC. Následne dostala slovo Zuzana Husárová, ktorá prečítala niekoľko básní zo svojej zbierky po slovensky aj po nemecky. Básne Michala Habaja po nemecky čítala jedna z jej prekladateliek, Stefanie Bose, a po slovensky sám autor. Čítanie doplnila diskusia s básnikmi, do ktorej sa aktívne zapojilo aj obecenstvo.

Na podujatí sa zúčastnili prevažne Slováci a Česi žijúci v Drážďanoch a stretnutie s nimi bolo podnetné a milé. Dozvedeli sme sa okrem iného aj to, že len prednedávnom v Drážďanoch zriadili vlastnú knižnicu, kde si ľudia môžu požičať knihy v našich jazykoch.

V piatok, 20.08.21, sme sa presúvali v milom sprievode prekladateľky a zamestnankyne Honorárneho konzulátu v Lipsku, Stefanie Bose, ďalej do Lipska. Večerné podujatie „hochroth³ – die Lesereihe (#2)“ tam v spolupráci s vydavateľstvom zastrešilo kníhkupectvo Buchhandlung Rotorbooks v jednom z pokojných a fotogenických zákutí centra Lipska. Čítačku vo dvore bloku mestských bytových domov si prišlo vypočuť okolo 20 ľudí, ale priamo-nepriamo či chciac-nechciac ju sledovali aj obyvatelia samotných bytov sediac v okne s cigaretkou či húf detí hrajúcich sa na preliezkach vo vzdialenejšom rohu dvora. Básňam a diskusií to dodalo silný moment aktuálnosti poézie v bežnom živote človeka.

Na čítačke sa prezentovala aj miestna poetka Martina Hefter so zbierkou: In die Wälder gehen, Holz für ein Bett klauen / Ísť si do lesa nakradnúť drevo na posteľ, ktorá vyšla vo vydavateľstve kookbooks. Sugestívnosť a performatívny prednes predovšetkým Martiny Hefter a Zuzany Husárovej zosilnilo hneď niekoľko náhlych a neplánovaných impulzov z bytov nad dvorom. U Zuzany to bol napríklad. zvuk odstreďujúcej práčky v momente, keď čítala verš z básne Spálne: „si disruptívny prvok v rodine, lebo hľadáš slobodu, ako aj ja | kedy sa už vrátiš z práčky?“. U Martiny Hefter to bola vôňa vyprážaných rezňov, ktorá sa niesla vzduchom, keď čítala smutnú báseň Linn Meier (†2019) o živote a postupnom umieraní anorektičky.

Tretia čítačka H&H v sobotu, 21.08.21 v Berlíne už bola súčasťou každoročných letných osláv vydavateľstva hochroth, na ktorých sa zúčastňujú ľudia zo všetkých jeho pobočiek: z Berlína, Bielefeldu, Heidelbergu, Lipska, Mníchova, Paríža a Wiesenburgu. V parku pri vile Novilla, v kultúrnom centre Moving Poets Novilla, sa priamo pri rieke Spree počas celého popoludnia predstavili mnohí básnici z rozličných kútov Európy a čítali zo svojich zbierok. Naši poeti uzatvárali toto podnetné a lyrikou presiaknuté popoludnie spolu so svojimi kolegami z Čiech, Janom Škrobom a prekladateľkou Lenou Dornovou za Jitku N. Srbovú, už v takmer úplnej tme a pri červenom splne mesiaca.

Petra Mikulášová


Espresso Tonic, moja nová obľúbená kávová slasť, si našla miesto aj v Drážďanoch, Lipsku a Berlíne, konceptuálnym dovozom, v opytovacích obočiach čašníčok, s vlastnou mixážou a citrónovou kvapkou. V Drážďanoch sa nás ujala nová nádherná Zentralbibliothek v spolupráci so Slowaken in Sachsen, čítaj Slovenkami, ktoré sa úprimne zaujímajú o podoby poézie a literárne dianie. V Lipsku sme vo dvore bývalého bitúnka, dnešného výborného intelektuálneho kníhkupectva Rotorbooks premenili čítanie poézie a diskusiu o nej na celospoločenské dianie: vo víre bubnu pračky, za brechotu, popevkov, smaženia šniclíkov, zvečerievania sa k domácej hádke, tichunkého odklepkávania popola z balkónov vpadajúceho do intonácií a emfáz prekladov a originálov, vniesla sa aj otázka z publika a neskoré nemecké Genießen. Berlín nás privítal vilou Novillou a Hochroth sommer festom, skvelými nemeckými autorkami a autormi vydavateľstva Hochroth (pôvodne básne od Karoline Günderrode), otvoreným barom a vyvýšeným pódiom v nádhernej scenérii: pred tebou ľudia, bar, stromy ako v mýtoch, potlesk, noc v tomto meste s Mišom Habajom a Honzom Škrobom, za tebou rieka, E.T. v Café Morgenrot a celý deň v úžasnej spoločnosti.

Veľmi pekne by som chcela poďakovať celému LIC a hlavne Barbore Németh za celú organizáciu a Petre Mikulášovej za príjemné a profesionálne vybavovanie a radostné sprevádzanie nás všetkými troma mestami. Obrovské virtuálne objatie prekladateľke a spolučitateľke Martine Lise, moderátorke a poetke Ulrike Feibig a prekladateľke Stefanie Bose: bolo mi úctou tráviť s vami čas.

V pondelok ráno prídem do Ústavu pro českou literaturu ČAV, kde som počas augusta na štipendiu, a Ľubica Šmarcová sa ma s úsmevom spýta: „Dáme Presso Tonic?“

Zuzana Husárová

 

  • Zuzana Husárová a Michal Habaj v Nemecku - 0
  • Zuzana Husárová a Michal Habaj v Nemecku - 1
  • Zuzana Husárová a Michal Habaj v Nemecku - 2
  • Zuzana Husárová a Michal Habaj v Nemecku - 3
  • Zuzana Husárová a Michal Habaj v Nemecku - 4